[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gnome 2.4 hängerOn Mon, Dec 01, 2003 at 17:40 +0100, Anders Wallenquist wrote:
> Jag har testat att skapa nya användare, funderar på om det kan vara 
> inställningar som även finns i /etc/skel och således kopieras till en ny 
> användare? Har även försökt att radera alla .*-kataloger för en dummy 
> användare - men då kanske jag istället skapat nya problem?

Debians policy avråder starkt att paket lägger saker i /etc/skel, och
GNOME gör heller inte detta. Det är ganska logiskt - om paket vore
beroende av filer i /etc/skel skulle man behöva skapa om alla
användare eller på något sätt synkronisera med /etc/skel varje gång
man installerar ett nytt paket. De filer som dock finns i /etc/skel
innehåller mest bortkommenterade exempel.

> Var konfigureras de tjänster som startas av Gnome under 
> inloggningsfasen? Det är kanske där jag skall leta efter fel?

Det är filen /usr/share/gnome/default.session som styr vilka program
som startas vid inloggning av programmet gnome-session, om man inte
har en sådan konfigurationsfil i sin hemkatalog. Många andra
inställningar ligger i /etc/gconf, som kan redigeras med programmet
gconf-editor (som root).

Pröva att titta i ~/.xsession-errors, där kanske det står något
felmeddelande. Testa också att installera metapaketet gnome-core så
att du är säker på att du fått med alla komponenter (eller
gnome-desktop-environment, eller bara gnome - men då får man många
fler paket).

/Pelle

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: