[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mer sprak problem --- problemt löstjoakim becker:

> # SE version
> LANGUAGE="se"

"se" är samiska. Svenska har koden "sv".

> LANG="sv_SE"

Här har du valt rätt, däremot.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: