[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Låsa användare till sitt /home



On Sat, Jan 10, 2004 at 06:02:30PM +0100, Marcus Lindström wrote:
> Har för ett litet tag sedan satt upp en debian webserver.
> Jag skulle vilja låsa mina användare till enbart sitt home. Så när dom kör Telnet eller SSH så ska dom inte kunna flytta sig utanför tex /home/kalle. Dom ska dock kunna skapa egna kataloger/filer och röra sig i dessa, men inte ta sig längre upp än till /home/kalle i strukturen. 

Vad du behöver göra är att chroot:a din användare till /home/kalle till
exempel.
Om du ska använda det till din webbserver så kanske en ftp-server skulle
vara ett bra alternativ, det flesta stödjer nämligen chroot.
Om du vill att dom ska använda ssh så kan du kolla in scponly[1].

[1] http://www.sublimation.org/scponly/

/Thomas
-- 
== thomas@northernsecurity.net | thomas@se.linux.org
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: