[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel2.6 får kernel panic!On Mon, Jan 05, 2004 at 06:26:17PM +0100, Björn Johansson wrote:
> Hej!
> 
> Jag har kompilerat en 2.6.0 kärna med ALSA stöd och
> en massa andra trevliga saker, men den får dessvärre
> kernel panic vid uppstart! :-( Jag har varit väldigt nogrann
> när jag körde make menuconfig...
> 
> Så här blir det vid uppstart:
> 
> VFS: Cannot open root device "1608" or hdc8
> Please append a correct "root=" boot option
> kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on hdc8

Det första jag skulle kolla är att 

1. Att IDE och rootfilsystemet är inkompilerat i kärnan, och inte
  moduler eller så. (Om du inte kör med initrd som laddar modulerna.)

2. lilo/grub är inställt på att boota kärnan med rätt root-partition.
  Dvs att den startas med kommandoradsargumentet "root=/dev/hda8".

-- 
                        Niklas

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: