[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian DVD iso filerHej!

jag skulle kunna ställa upp på att skapa en DVD iso, jag har bandbred
och plats (iallafall för att tag, till måndag eller så) 

men är det Woody eller Sarge?

/joakim 

tor 2003-12-11 klockan 07.39 skrev era+debian@iki.fi:
> On Thu, 11 Dec 2003 00:33:44 +0100, Björn Johansson
> <bjorn.johansson@4a-consulting.com> posted to debian-user-swedish:
>  > Är det någon som känner till om det finns Debian ISO
>  > filer för DVD någonstans? Eftersom jag ska fixa det
>  > på en Windows burk där jag inte har rättighet att
>  > installera några program så är Jigdo inget alternativ.
> 
> Allmän konsensus synes vara att det inte lönar sig att slänga upp en
> DVD-ISO för det är nästan ingen som laddar ner den och när någon gör
> det så går en stor del av bandbredden till kråkorna.
> 
> På DebianPlanet finns en diskussion men The Amazing Drupal gör länkar
> som man inte riktigt vill limma in någonstans, som t.ex.
> <http://www.debianplanet.org/module.php?mod=search&edit%5Btype%5D%5Bnode%5D=1&keys=dvd>
> 
> <http://www.debianplanet.org/module.php?mod=search&keys=dvd> ger
> fler träffar men mindre träffsäkerhet.
> 
> Ber man snällt kan kanske någon med hårdskiva och bredband göra en ISO
> med jigdo som du kunde ladda ner. (Jag har inte så mycket av
> någondera, annars kunde du be mig.)
> 
> /* era */
> 
> -- 
> formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
> cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/
> Reply to: