[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian DVD iso filer
Hej!

Är det någon som känner till om det finns Debian ISO
filer för DVD någonstans? Eftersom jag ska fixa det
på en Windows burk där jag inte har rättighet att
installera några program så är Jigdo inget alternativ.


Björn JohanssonReply to: