[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Behövs det kompilera om?On Tue, 9 Dec 2003, timebandit wrote:

> Jag uppgraderade moderkortet, CPU'n och minnet i min server igår,
> behöver jag kompilera om kärnan för P4 stöd nu istället för P3 eller
> är det onödigt? Vad har det för betydelse?

Generellt har det ganska liten betydelse om man optimerar sin kärna
eller använder standardkärnan. Det beror dels på att datorn i
allmänhet spenderar väldigt lite av sin tid med att utföra kod i
själva kärnan, och den mesta tiden med att utföra kod i program. Dels
är de flesta vanliga program IO-bundna, vilket innebär att den mesta
tiden spenderar datorn med att vänta på data från minne, hårddisk,
nätverk, tangentbord osv, och väldigt lite tid med att göra beräkningar.

För debian finns kernel-paketet i optimerade versioner och såvitt
jag kan se så rekommenderas samma version (i686) för både P3 och P4,
vilket kanske kan tolkas som att optimeringsskillnaden mellan de två
är ganska minimal. Men om det faktiskt är någon större skillnad vet
jag inte, kanske någon annan har bättre koll?

Sedan är det förstås aldrig fel att kompilera om kärnan för sitt
höga nöjes skull. =)

-- 
Fredrik JonsonReply to: