[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Behöv s det kompilera om?On Tue, 9 Dec 2003, Joakim Andersson wrote:

> > Okey, då får jag nog se till att kompilera om den då =) En bra
> > fråga...  tror inte det är några nya alternativ i 2.4.23 kärnan mot
> > 2.4.22? Kan jag använda min gamla config fil för 22 till 23? =P 
> 
> Jag brukade göra följande (om jag kommer ihåg rätt)
> 
> $ cd new_tree
> $ cp ../old_tree/.config .config
> $ make oldconfig
> 
> så använde make den gamla config filen som bas och frågade vad jag ville
> göra med nya alternativ.

Jag brukar göra samma sak men med "make menuconfig" som sista rad 
istället. Även då används inställningarna från .config-filen.

-- 
Regards,
 
Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?1373
RFC2440 fingerprint: 4445 BB5E AE67 A0C9 7B25  5715 F938 88CB 7A10 2364
 Reply to: