[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debianservrar fortfarande nere* TmBerg (Thomas@starka.st) [031209 19:43]:
> Har dykt upp lite mer texter om hur läget är + vad dom gjort. Men kommer 
> inte ihåg någon url för tillfälet. :)

http://www.wiggy.net/debian/Reply to: