[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Spam i mängderOn Tue, 9 Dec 2003 12:34:30 +0100, Andreas Schuldei <andreas@schuldei.org>
posted to debian-user-swedish:
 > * era+debian@iki.fi (era+debian@iki.fi) [031209 07:35]:
 >> Jag konfigurerade (äntligen) min Postfix att helt enkelt inte ta
 >> emot vissa typer av attachments.
 >> <http://jimsun.linxnet.com/misc/body_checks.txt>
 > med den sista (och störrsta) regexp där har jag faktist probelem
 > och postfix klarar inte av den heller. har någon redan investerat
 > tid för att få reda på vad som är felet?

Jag tror inte det är värt det. När fick du senast en uuencodad Windows-fil?

/* era */

-- 
formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/Reply to: