[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Trådlöst kort att rekommendera...On Mon, Nov 10, 2003 at 10:22:32AM +0100, Daniel Swärd wrote:
> Jag är på väg till Computer city för att byta ut det trådlösa kort jag
> fick jag på nyligen (D-link dwl-610) som använder sig av ett muppigt
> rtl8180-chipset. Vilket kort bör jag ta istället?
> De säljer ett D-link dwl-650+, vilket enligt linux-wlan-ng ska fungera.
> Nån som har erfarenhet?
Jag använder det kortet och det funkar bra, men helt stabilt är det
kanske inte.
det finns en drivrutin på sourcforge http://acx100.sourceforge.net .

Men kan du välja ett annat kort men bättre stöd i kärnan så rekomenderar
jag det
/Peter Holmberg
> 
> 	/Daniel
> 
> -- 
> File not found. Should I fake it (y/n)?
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: