[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

telnet funkar ej från WindowsHej,

jag har försökt ett tag nu att få telnet från Windows XP
att koppla upp sig för inloggning på min Debian maskin
(sarge 2.4.22-1-k7). Misslyckas. Det blir bara blankt.

Vad krävs i Debian för att kunna göra detta?

Har gjort detta:
- apt-get install telnetd
- lagt till i hosts.allow:
    statd: 192.168.0.0/255.255.255.0
    telnetd: 192.168.0.0/255.255.255.0

(hosts.deny innehåller ALL:ALL)

/Emil
-- 
______________________________________________
Check out the latest SMS services @ http://www.linuxmail.org 
This allows you to send and receive SMS through your mailbox.


Powered by OutblazeReply to: