[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sendmail +smtp authHej!

Jag försöker hitta resureser/referenser för att sätta upp smtp-auth tls för min sendmail. Finns det någon på listan som kan ge mig info ang detta?

/LasseReply to: