[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: audio device?Hmm... nyinstallation...

Jag antar att du laddat/kompilerat in modulen i kerneln, etc?

Vad säger lsmod?

Vad står det i /proc/devices?

/Oskar

On Sun, 2003-10-26 at 23:59, Björn Johansson wrote:
> 
> Hej!
> 
> Efter en nyinstallation av Debian3.0(woody) på pc:n här hemma,
> så vill inte ljudet fungera. Vad ska jag göra?
> 
> Jag har försökt att skapa en audio device:
> MAKEDEV audio
> 
> Men det funkar fortfarande inte, inte ens om man är inloggad
> som root :-(. Ljudkortet är soundblaster kompatibelt.
> Jag får felmeddelandet: there's no audio device.
> 
> 
> Björn Johansson
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: