[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kör stable, vill installera enskilda paker från testingHar du provat
apt-get install squirremail/testing alt.
apt-get install squirremail=1.4.2-1

On Sat, 25 Oct 2003 18:57:03 +0200
Martin Leben <martin-1234@leben.nu> wrote:

> Hej listan!
> 
> Hur skall jag bära mig åt för att installera enskilda paket från testing 
> eller unstable på min stable-burk?
> 
> Har provat:
> 
> # apt-get -t testing install squirrelmail
> 
> och 
> 
> # apt-get -t testing --reinstall install squirrelmail
> 
> och
> 
> # echo "deb http://ftp.du.se/debian/ testing main contrib non-free" >> 
> /etc/apt/sources.list
> # apt-get -t testing --reinstall install squirrelmail
> 
> men inget hjälpte. Jag sitter fortfarande här med squirrelmail 1:1.2.6-1.3 
> istället för 1:1.4.2-1. Vad göra?
> 
> mvh,
> /MartinReply to: