[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kör stable, vill installera enskilda paker från testingHej listan!

Hur skall jag bära mig åt för att installera enskilda paket från testing 
eller unstable på min stable-burk?

Har provat:

# apt-get -t testing install squirrelmail

och 

# apt-get -t testing --reinstall install squirrelmail

och

# echo "deb http://ftp.du.se/debian/ testing main contrib non-free" >> 
/etc/apt/sources.list
# apt-get -t testing --reinstall install squirrelmail

men inget hjälpte. Jag sitter fortfarande här med squirrelmail 1:1.2.6-1.3 
istället för 1:1.4.2-1. Vad göra?

mvh,
/Martin
-- 
Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to. Please don't CC me on replies.Reply to: