[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (lite OT) åäö i DNS namnjoakim <list@becker.st> writes:

> Hej!
>
> jag har en kund som har registrerat ett domän namn med åäö i och jag vet
> f~n inte hur jag ska enabla våra DNS:er för det. 
> vår primär DNS är dessvärre en MS 2K maskin (det är inte mitt fel :-) )
> och sekundär är en Gentoo med DJBDNS. är det någon som vetr hur man
> enablar åäö på dessa DNS:er, vore mycket tacksam för hjälp, har
> google:lat som bara den utan resultat.... :-(

Är det enligt nya standarden behövs ingen anpassning av DNS.  Internt
lagras de namnen som www.xn-abcd--ef.se.  Situationen är en annan om
det handlar om 8-bitars domännamn.

-- 
/ Jonas  -  http://jonas.liljegren.org/myself/en/index.htmlReply to: