[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (lite OT) åäö i DNS namnOn Fri, 24 Oct 2003, joakim wrote:

> Hej!
> 
> jag har en kund som har registrerat ett domän namn med åäö i och jag vet
> f~n inte hur jag ska enabla våra DNS:er för det. 
> vår primär DNS är dessvärre en MS 2K maskin (det är inte mitt fel :-) )
> och sekundär är en Gentoo med DJBDNS. är det någon som vetr hur man
> enablar åäö på dessa DNS:er, vore mycket tacksam för hjälp, har
> google:lat som bara den utan resultat.... :-(

Du behöver inte göra någonting med dina DNS:er. Slå upp namnet i whois
och lägg in det ACE-kodaden namnet (börjar på xn--) i din konfiguration.

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956
                `-> http://www.gnuheter.com/Reply to: