[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(lite OT) åäö i DNS namnHej!

jag har en kund som har registrerat ett domän namn med åäö i och jag vet
f~n inte hur jag ska enabla våra DNS:er för det. 
vår primär DNS är dessvärre en MS 2K maskin (det är inte mitt fel :-) )
och sekundär är en Gentoo med DJBDNS. är det någon som vetr hur man
enablar åäö på dessa DNS:er, vore mycket tacksam för hjälp, har
google:lat som bara den utan resultat.... :-(

/joakim 

Reply to: