[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av EximOn Thu, 2003-10-23 at 22:06, Peter Carlsson wrote:
---8<----
> Hur kollar man om fetchmail körs som en demon och hur får man
> den att göra det annars?
Skriv ett script som kollar om ~/.fetcmail.pid finns och att proccessen
finns.

> Vilket format bör man använda för sina mailfiler. Har förstått
> att de är bra för olika ändamål. Men jag vill ju kunna komma åt
> mailen från andra datorer först och främst med IMAP och då känns
> det som det skulle vara enklare att ha alla mail i en enda fil.
Det beror lite på vilken IMAPd du tänkt dig samt hur du vill att den skall fungera.

> Men samtidigt vill jag sortera upp mailen i olika folders, men
> det kanske sker "internt" i filen?
Det finns ett par IMAPds som har inbyggda sorteringsfunktioner, men själv skulle jag kört procmail.
Det vanligaste är väl att man anänvder mbox formatet?
Vad det gäller procmail så finns det utförlig dokumentation, samt
dotfiles [0].

> Sedan undrar jag vad man bör tänka på vid val av IMAP-demon?
> Det finns ju ett antal att välja bland (uw-imapd, dovecot m.fl.)
> och det hör väl lite ihop med vilket format man vill ha mailen på.
Precis.

Hälsningar,
Tobbe

[0] http://www.dotfiles.com/index.php3?app_id=12

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: