[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: WebbkalenderAtt kyssa bort rutan där det stod Exchange och kryssa rutan med IMAP var en manöver som tog tre timmar för konsulten från Martinsson.

Haha, jag jobbade på Martinsson tills i måndags. Det förvånar mig dock att det tog 3 timmar för en Martinssonkonsult, vanligtvis brukar det ta minst 1 dag och därefter förlorar kunden all information och Martinsson hittar någon att skylla på. Sedan flörlorar Martinson ännu en kund...

Joakim Nordberg
Reply to: