[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LocalesChristoffer Sawicki wrote:

Anders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:
Försöker få svenska tecken på Unstable får olika resultat på två maskiner.
Har installerat locales och gjort dpkg --reconfigure och valt sv_SE
8859-1 som
default, har patchat /etc/init.d/gdm och lagt dit en LANG=sv_SE; export
LANG.

Kika på /etc/environment.


Glömde nämna att jag kollat den :-(, tack i alla fall.


*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>


Reply to: