[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LocalesAnders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:
> Försöker få svenska tecken på Unstable får olika resultat på två maskiner.
> Har installerat locales och gjort dpkg --reconfigure och valt sv_SE
> 8859-1 som
> default, har patchat /etc/init.d/gdm och lagt dit en LANG=sv_SE; export
> LANG.

Kika på /etc/environment.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: