[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

LocalesFörsöker få svenska tecken på Unstable får olika resultat på två maskiner.
Har installerat locales och gjort dpkg --reconfigure och valt sv_SE 8859-1 som default, har patchat /etc/init.d/gdm och lagt dit en LANG=sv_SE; export LANG.


Maskin 1:

Svenskt tangentbord och svenska texter i Gnome från och med gdm. Däremot är
konsolterminalerna fortfarande "C".

Maskin 2:

Inga svenska tecken på tangentbordet, inte heller några svenska texter. Svenska texter får jag däremot om jag explicit väljer Svenska i gdm, men tangentbordet
ändras inte.

Har även pulat med /etc/sysconf/i18n direkt med vi, dock utan resultat.

Maskinerna är en hårddiskinstallerad "Morhpix" med apt-get update gjord
från unstable.
Reply to: