[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ProFTPD configOn Tue, 14 Oct 2003 [11:21],
  simon@leaseplan.se (simon@leaseplan.se) wrote:

> Hej!
> 
> Skulle någon vänlig själ kunna hjälpa mig med en konfig fil till ProFTPD.
> 
> Jag har ett behov utav ett ftp-konto där användaren lämnar en fil 1 gång i
> månaden. Högsta tänkbara säkerhet (då ska man ju helst inte köra ftp men
> det vill jag kunna göra ändå) är önskvärt.

Hur många gånger som användaren loggar på känns rätt irrelevant, enklast
är med ett vanligt ftp-konto och att du givetvis använder chrootade
kataloger osv.. Inga konstigheter.

<http://proftpd.linux.co.uk/localsite/Userguide/linked/c226.html>
<http://proftpd.linux.co.uk/localsite/Userguide/linked/chroot.html>

> Då tänkte jag mig följande
> 
> Jag kör en ftp-server där de lokala användaran inte kan logga in på ftp:n
> utan att bara virtuella användare som man skapar med hjälp av ftpasswd.

Ja, så kan man göra, och sedan använda sig av egna auth-filer, eller
sql-backend, eller ldap, eller... eller...

<http://proftpd.linux.co.uk/localsite/Userguide/linked/c572.html>
<http://proftpd.linux.co.uk/localsite/Userguide/linked/config-usingauthuserfile.html>

> Användaren ska ha skrivrättigheter i sin egen katalog exempelvis
> /usr/local/ftp/user1 .../ftp/user2 osv. Användaren ska även kunna skriva
> över filer.

<http://www.proftpd.org/docs/directives/linked/config_ref_AllowOverwrite.html>

> Jag tar gärna emot synpunkter på hurvida den här lösningen är bra eller
> inte från ett säkerhets perspektiv. Kom i sånna fall med något annat
> förslag.
> 
> Bifoga gärna en komplett konfigfil!

<http://www.proftpd.org/docs/example-conf.html>

> "e-mail disclaimer:
> This message (including any attachments) is confidential and may be
> privileged. It is intended for use by the addressee only. If you have
> received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete
> this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of
> this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that
> e-mails are susceptible to change. LeasePlan Corporation N.V. (including
> its group companies) shall not be responsible nor liable for the proper and
> complete transmission of the information contained in this communication
> nor for any delay in its receipt or damage to your system. LeasePlan
> Corporation N.V. (or its group companies) does not guarantee the
> confidentiality of this message, nor that the integrity of this
> communication has been maintained nor that this communication is free of
> viruses, interceptions or interference."

Och det här får du lära dig att ta bort när du skickar mail.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: