[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ip_conntrack_ftp



Anders Lövgren <lespaul@algonet.se> writes:

> On Friday 26 September 2003 19.17, karl.eklund@amnesty.se wrote:
> > |Var finns dokumentationen för ip_conntrack_ftp och ip_nat_ftp?
> 
> http://www.netfilter.org har en del dokument + länkar om användning av 
> modulerna.

Hade letat runt där samt googlat en del men inte hittat nåt konkret om
dessa moduler, bara howtos som inte är tillämpbara på det jag vill göra.

> > |
> > |Vilka kommandoradsargument (för modprobe) tar de?
> 
> Prova 'modinfo <module>'. 
> 
> Eftersom utförlig dokumentation förmodligen saknas, får du titta i kernel 
> (net/ipv4/netfilter) för att se vad argumenten egentligen används till.

Det gav lite mer information, tack.

Det jag vill göra är att använda RELATED på FTP som klient från bakom
NAT, att den alltså ska förstå och kanske ändra paketens innehåll
(port/pasv-kommandon) när det gäller interna och externa adresser. Då
undrar jag om ip_nat_ftp är till just för det. Har fått till det så
det funkar men vet inte om jag har gjort rätt.



Reply to: