[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

E med accent?Efter uppgradering till Xfree86 4.3.0 så saknar jag kombinationstangenterna grav/akut accent tillsammans med exempelvis e: é,È,É. Tangenten '´' eller '`' ger respektive tecken utan att vänta på att kombineras med någon
annan tangent. Inte heller ^,¨ eller ~ fungerar som "vanligt".

Finns det något sätt att "öppna" den gamla funktionen eller finns det någon ny smart metod att få samma resultat som jag inte hittat ännu? Ja, jag har hittat appletten "Infoga specialtecken" men det är en klumpig lösning IMHO.

Frågar
Anders W

Reply to: