[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: partitionerOn Mon, Oct 13, 2003 at 09:24:57PM +0200, Björn Johansson wrote:
> Hej!
> 
> Är det möjligt att mounta Linux partitioner och Amiga partitioner
> från Windows98, med något program? (SFS och FFS)
> 

Hej!

För att läsa e2ext partitioner ifrån windows så kan du använda
Explore2fs

http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm

/Karl
-- 
             ###
             (o o)
+------------------+--o00-(_)-00o----------------------------------+
|[Karl Thorén  ]#|# () ascii ribbon campaign - against html mail |
|[kthoren@home.se]#|# /\            - & vcards     |
+------------------+-----------------------------------------------+

Attachment: pgpYKtz_EHU_R.pgp
Description: PGP signature


Reply to: