[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

partitionerHej!
 
Är det möjligt att mounta Linux partitioner och Amiga partitioner
från Windows98, med något program? (SFS och FFS)
 

Reply to: