[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gnutls- eller gcrypt-problemJag kör två datorer med unstable. På den ena kan inte mutt koppla
upp sig mot min imap-server, och gaim kan inte koppla upp sig mot msn.
På den andra går båda operationerna bra.

Felmeddelandet jag får är "Ansluter till mail1.nada.kth.se...operation
is not possible without initialized secure memory (you may have used
the wrong program for this task)".

Vad jag har förstått enligt gaim:s hemsida så använder numera
msn-protokollet SSL/TLS, och mail1.nada.kth.se gör också det, så det
verkar vara den gemensamma nämnaren. Det är ju troligt att den
behöver säkert minne till någonting säkerhets/krypterings-relaterat.

Jag har kört "dist-upgrade" på båda datorerna samtidigt, så de borde
ha samma versioner av alla paket som är installerade.

Så vad gör jag?

-- 
                        Niklas

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: