[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Webmin i kluster

Webmin är trevligt. Har två dedicerade servrar på lika många webbhotell på olika platser i Sverige, två vägar till GIX etc. Min tanke med dessa är att de skall vara redundanta på tjänsterna som driftas på dem. Båda kör Woody och Webmin för administration.

Nu har jag upptäkt webmin-cluster-paketen och försökt att "klustra" administrationen av dem. Båda servrarna finns upplagda i webmin-serverindex. Sedan tidigare "rsyncar" jag vissa kataloger och låter maskinerna gå primär/sekundär DNS och får därmed en automagisk fall back på DNS (liksom på mail när/om jag drar igång den typen av tjänster på serverparet)

1) När jag försöker initiera klustringen av mjukvara eller användaradministration så klagar webmin på att RPC-inloggningen inte fungerar. Är det något ytterligare jag skall installera för att
detta skall fungera?

2) Tanken är även att låta maskinerna övervaka varandra och vid bortfall av den ena maskinen eller någon viss tjänst så skall den andra kunna ta över (med några enkla manuella handgrepp). Hur får man igång sms-avisering på enklaste sätt. (Övervakningsfunktionen i webmin tillåter mig att kalla på godtyckligt skript)

Någon?

/Anders WReply to: