[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: HBA-kort för SAN till Debian?On Wed, 8 Oct 2003, Michael Dalvald wrote:

> Jag sitter på frivillig basis och hjälper till att sköta ett stort
> datorsystem, och vi kommer att få tag på ett SAN. Är själv inte så
> insatt i hur det funkar med det än.. :-/

SAN är helt rätt, sen kan det vara mer eller mindre rätt beroende på
fabrikat, konfiguration och typ av SAN. ;)

> Naturligtvis vill vi köra favoritOS'et Debian även på servrarna som är
> kopplade till SAN'et. Och då behöver man ett HBA-kort som det finns stöd
> för i Linux. Finns det något som funkar med en vanilla Debian (woody)
> installation är det naturligtvis ett stort plus.
> Någon som kan hjälpa oss och ge ett bra tips på kort som bara funkar?

Finns en hel hög som fungerar mer eller mindre bra, bland annat Emulex,
Qlogic, Interphase och JNI. Det handlar dock oftast vad du pratar med, och
vad du har tänkt att göra med systemet i framtiden. En nyttig artikel att
läsa är "Fibre Channel for Linux" av Erling Nygaard,
http://www.linuxjournal.com/article.php?sid=4499, som tar upp tekniken
bakom, och även en hel del om just dina funderingar.

Lycka till!

 -- Hans.Reply to: