[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RAID på Debian (förlåt ingetsvar)Om du far en diskcrash sa maste du ändra boot partitionen i grub (atminstone i 
den version som jag hade med Deb3.0), i lilo kan du boota pa /dev/md1 utan 
problem med bara en disk, dvs. jag snackar om bootning utav root partitionen, 
inte de andra partitionerna.

--Robert

On Tuesday 07 October 2003 19:02, Richard Lithvall wrote:
> Robert Worreby wrote:
> > En sak som SW Raid kräver är lilo och inte grub eller nagot annat "Fancy"
> > bootloader.
>
> Snick-snack, jag kör softraid (speglat) t.o.m på root/boot-disken med
> grub som bootloader.
>
> /Richard

-- 
Robert WorrebyReply to: