[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av spamassassin och exim?>
> OK, jag fixade iordning efter HOWTO:n och det verkar funka. Då undrar
> jag bara hur man lär filtret vad som är spam?
> 

Jag kör "sa-learn --spam [filnamn]" inifrån min mailklient. Om man vill så kan man dessutom rapportera spam-mailet till diverse databaser med "spamassassin -r".

-- 
// Carl-Martin Pershed  | e9calmar@etek.chalmers.se
// wintermute.csbnet.se | GPG Key ID: 6E83D051

Attachment: pgpd74cnrlRhV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: