[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av spamassassin och exim?> Hej, jag antar att det finns folk på listan som börjar bli minst lika
> trötta på spam (och alla dessa ****** virusmail) som jag.
> Det jag undrar över är om någon har en färdig konfiguration av
> spamassassin med exim som man kan ta del av?
> (Har inget nät hemma för tillfället och ingen tid att sitta och pyssla
> med det på jobbet...)
> 
> I samband kan jag nämna att jag kör fetchmail för att hämta mail.

Jag kör också fetchmail/exim/spamassassin på min unstable-burk där hemma. Hittade en HOWTO på http://dman13.dyndns.org/~dman/config_docs/exim-spamassassin/
som förklarar hur man integrerar spamassassin med exim. Funkar tokbra för mig, spammängden i min inbox har minskat med minst 90%. Använder mig av den metod som kallas "Integration Method 1" i HOWTOn.
Spamassassin funkar rätt bra som det är utan direkt mycket pill på konfigurationsfilerna.

-- 
// Carl-Martin Pershed  | e9calmar@etek.chalmers.se
// wintermute.csbnet.se | GPG Key ID: 6E83D051

Attachment: pgppTXQX_mflv.pgp
Description: PGP signature


Reply to: