[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Men bläTack :-)

At 12:11 2003-10-07, you wrote:
On Tue, 07 Oct 2003 [11:53],
  Niclas Söderlund (lists@soderlund.org) wrote:

> Hej på er,
>
> är det någon vänlig själ som kanske konsultar eller liknande som stött på
> ett antivirus som är helt gratis (licens etc) även för företag? Det finns
> ju en del för privatpersoner och studieinstitutioner men inte vinstdrivande
> företag.
>
> Vill ha ett gratis skydd som jag kan infoga med amavis-new och postfix till
> mitt lilla företag och som egen företagare har man inte 10KSEK att lägga
> bara på ett antivirus..

clam[1] + openantivirus[2].

[1] <http://clamav.elektrapro.com/>
[2] <http://www.openantivirus.org/>


/d

--
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /
               `


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

 _ _ _ _
|_|_|_|_|
|_|_|_|_| All work and No play makes Jack a dull boy
|_|_|_|_|Reply to: