[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flytta /usr till annan partitionPeter Carlsson wrote:
cd /usr
tar cf - . | (cd /mnt/usr; tar xvf - )

Lite tarparameterdropping:
   "f -" är onödigt, stdout/in är default om
   man inte anger någon fil, alltså:

   # tar c .|(cd /mnt/usr; tar xv)

   eller så kan man till och med slänga in -C för att byta katalog:

   # tar c .|tar xv -C /mnt/usr

Är den OK?

tar-, cp- och cpio-metoderna är lika bra, bara man har koll på vilka parametrar som ser till att behålla alla filegenskaper.

Själv föredrar jag att använda rsync, eftersom jag då kan återuppta operationen där den slutade ifall jag av någon okänd anledning skulle få för mig att avbryta den. Eller så kan jag köra den en gång till ganska kvickt ifall jag under tiden har ändrat något:

# rsync -aPv /usr/ /mnt/usr/

(-a: Bevara ägare, tider, mjuklänkar och devices och rekursera
 -H: Bevara hårdlänkar (lite dyr operation, behövs nog inte)
 -v: Visa vilka filer du skickar, släng på ett v till om du
     vill se vilka du inte skickar
 -P: Visa förloppsindikator
slashen sist i /usr/ är viktig, annars skapas /mnt/usr/usr)

Gör jag något fel om jag kör så här:
>  [ - - - ]
mv /usr /usr.old
reboot

Ja, nu har du ingen /usr... Annars såg det la bra ut. Och reboot är overkill. init 1 på sin höjd, men inte ens det ska vara nödvändigt när du flyttar /usr. Flyttar man /var är det lite känsligare, om man inte vill riskera att programmen skriver i fel loggar och så.

    /ClackeReply to: