[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ip_conntrack_ftpOn Friday 26 September 2003 19.17, karl.eklund@amnesty.se wrote:
> |Var finns dokumentationen för ip_conntrack_ftp och ip_nat_ftp?

http://www.netfilter.org har en del dokument + länkar om användning av 
modulerna.

> |
> |Vilka kommandoradsargument (för modprobe) tar de?

Prova 'modinfo <module>'. 

Eftersom utförlig dokumentation förmodligen saknas, får du titta i kernel 
(net/ipv4/netfilter) för att se vad argumenten egentligen används till.

Hälsningar Anders

-- 
-------------------------------------------------------
Anders Lövgren -- lespaul@algonet.seReply to: