[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken osv.Hej, och ursäkta om svenska tecken inte fungerar.

Jag hade tidigare fått det att fungera tidigare, med kommandot:
dpkg-reconfigure locales
samt
dpkg-reconfigure console-data
( jag har inga problem med svenska tecken i X )

Men idag när jag uppgraderade mitt debian-testing system, så uppgraderades
150 st paket!!! Jag har inte varit med om att såå många paket
uppgraderats på en gång. Och nu fungerar inte svenska tecken i consoln,
mutt, lr xterm mm. 

Jag postar detta meddelandet ovanpå en annans med relaterat problem.
Alla ideer är välkomna!
On Sat, Sep 27, 2003 at 01:11:21PM +0200, JB wrote:
> Hej, jag har nyligen installerat debian (woody) och har haft ett problem sen f?rsta dagen; Jag kan inte skriva st?rre ?n/mindre ?n tecken i XFree-applikationer (inte ens i aterm,xterm etc) men det g?r bra i console. Svenska bokst?ver kan jag inte skriva i varken console, aterm eller xterm men dock i vissa XFreeprogram t.ex mozilla. Jag har testat att anv?nda loadkeys p? alla se-* keymaps och xf86config ser r?tt ut.
> 
> Ide?r?
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: