[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ip_conntrack_ftp
Var finns dokumentationen för ip_conntrack_ftp och ip_nat_ftp?

Vilka kommandoradsargument (för modprobe) tar de?
Reply to: