[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken osv.Torbjörn Svensson <tobbe.svensson@soderhamn-net.com> wrote:
> On Sat, 2003-09-27 at 13:11, JB wrote:
> > Hej, jag har nyligen installerat debian (woody) och har haft ett
> > problem sen första dagen; Jag kan inte skriva större än/mindre än
> > tecken i XFree-applikationer (inte ens i aterm,xterm etc) men det går
> > bra i console. Svenska bokstäver kan jag inte skriva i varken console,
> > aterm eller xterm men dock i vissa XFreeprogram t.ex mozilla. Jag har
> > testat att använda loadkeys på alla se-* keymaps och xf86config ser
> > rätt ut.
> Detta är ganska enkelt åtgärdat..
> Gå in och titta i /etc/X11/XF86Config-4 och ändra till något i stil med
> detta...
--8<--
> Detta är för mitt tangentbord, du kan behöva ändra modell så det passar
> dig.

En lite mer generell konfiguration ser ut såhär:

Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard"
    Driver "keyboard"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "se"
EndSection

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: