[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken osv.On Sat, 2003-09-27 at 13:11, JB wrote:
> Hej, jag har nyligen installerat debian (woody) och har haft ett
> problem sen första dagen; Jag kan inte skriva större än/mindre än
> tecken i XFree-applikationer (inte ens i aterm,xterm etc) men det går
> bra i console. Svenska bokstäver kan jag inte skriva i varken console,
> aterm eller xterm men dock i vissa XFreeprogram t.ex mozilla. Jag har
> testat att använda loadkeys på alla se-* keymaps och xf86config ser
> rätt ut.
> 
> Ideér?

Detta är ganska enkelt åtgärdat..
Gå in och titta i /etc/X11/XF86Config-4 och ändra till något i stil med
detta...

Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard1"
	Driver      "Keyboard"
	Option "AutoRepeat" "500 30"
	Option "XkbRules"   "xfree86"
	Option "XkbModel"   "logicordless"
	Option "XkbLayout"  "se"
EndSection

Detta är för mitt tangentbord, du kan behöva ändra modell så det passar
dig.

//Tobbe

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: