[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken osv.Prova någon variation av:
dpkg-reonfigure "console-tools" o "xfree86-common"


On Sat, Sep 27, 2003 at 01:11:21PM +0200, JB wrote:
> Hej, jag har nyligen installerat debian (woody) och har haft ett problem sen första dagen; Jag kan inte skriva större än/mindre än tecken i XFree-applikationer (inte ens i aterm,xterm etc) men det går bra i console. Svenska bokstäver kan jag inte skriva i varken console, aterm eller xterm men dock i vissa XFreeprogram t.ex mozilla. Jag har testat att använda loadkeys på alla se-* keymaps och xf86config ser rätt ut.
> 
> Ideér?
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: