[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Upplösning på skärm alternativt finneser i OpenOfficeAnders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:
> Har behov av att ställa med upplösningen på min bärbara (Woody,
> Gnome2.2, XFree86 4.3). När jag visar impress-bilder via kanon så måste
> upplösningen matcha kanonens för att inte beskära bilderna. (Fick
> problem nu senast på Network Telecom där jag talade om Öppen källkod.)
--8<--
> Blir det samma; upplösningen som visas blir det jag önskar men bilden är
> ett utsnitt av den fulla/högsta möjliga upplösningen med en
> skrollmöjlighet för att visa ett hörn i taget. Som att föra ett
> förstoringsglas över skärmen ungefär.
>
> Alternativ lösning är om det går att låta OpenOffice/Impress skala ned
> bilderna till en liten ruta i mitte på skärmen. I visningsläge tar
> Impress över hela skärmen default oavsett hur stort eller litet fönstret
> var som bilderna författades i.

Jag tror du letar efter "xrandr", och som tur var kör du XFree86 4.3 där 
möjligheten finns. Lycka till.

~ > xrandr -help
usage: xrandr [options]
 where options are:
 -display <display> or -d <display>
 -help
 -o <normal,inverted,left,right,0,1,2,3>
  or --orientation <normal,inverted,left,right,0,1,2,3>
 -q        or --query
 -s <size>     or --size <size>
 -v        or --verbose
          or --screen <screen>

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: