[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian testedOn Thu, 25 Sep 2003, Lars Hallberg wrote:

> [klipper förslag om fler releasevarianter]

Problemet hitintills har varit resurser. Säkerhetsteamet, tex, har
inte varit många nog än att de klarar av att hålla koll på mer än en
stabil release. Att bara slänga mer människor på problemet är inte
heller en bra lösning.

Samtidigt kräver tätare utgåvecykler också att man lägger ner mer
ledtid på att stabilisera och samordna versioner. Följdaktligen får
man mindre tid i utvecklingcyklerna för att förbättra och uppgradera
versioner.

Men det hindrar ju inte diskussionen om utgåvecyklerna just nu är för
långa eller hur korta de skulle kunna vara.

Om du letar lite i debian-devel eller debian-project så finns det
högvis med trådar där antalet och upplägget på utgåvecyklerna
diskuteras. Samtalsämnet kommer nog upp någon gång per månad, på
ett eller annat sätt. Rätt underhållande _och_ _lärorik_ läsning om
man är intresserad av hur stora öppen källkodsprojekt bedrivs.

-- 
Fredrik JonsonReply to: