[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rekommenderad mailserverOn Mon, 22 Sep 2003 [20:38],
  Peter Carlsson (wonko@algonet.se) wrote:

> Hej!
> 
> Hoppas detta mail inte drunknar bland alla virus-mail :(
> 
> Hur som helst, är det någon som kan rekommendera en bra
> och enkel mailserver för hemmabruk.

Exim, Postfix, Qmail, Sendmail.... 

Alla har sin egen förkärlek för olika servrar. Så för att vara lite
objektiv och tråkig kan jag rekommendera dem alla.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: