[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevMartin Leben:

> Är detta normalt?

Ja. Förra veckan var drygt 96% av e-postvolymen (räknat i antalet byte)
till min e-postadress skräp (virus och studsar på spam/virus som använt
min domän som avsändare). Sedan tillkommer den utsorterade
spam-skörden.

> Hur skyddar ni er?

En hel drös med procmailfilter, plus att jag kör bogofilter för att
stoppa spam.

Bra startpunkter:

* http://users.binary.net/dturley/procmail/dot_procmailrc.txt
* http://arch.ipsec.pl/spamrc/
* http://bogofilter.sourceforge.net/
* http://www.eskimo.com/support/antivirus.html
* http://www.ordb.org/faq/#usage_procmail

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: