[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flytta /usr till annan partition > >Jag rekommenderar som sagt ufsdump.
 > 
 > Skulle du kunna ge den korrekta användningen för detta kommando
 > och gärna förklara varför det är bättre?

ufsdump är snabbare :)

Kolla man-sidan, finns exempel där tror jag.

 > Har sett en annan variant:
 > 
 > cd /usr
 > tar cf - . | (cd /mnt/usr; tar xvf - )
 > 
 > Är den OK?

Ja, den brukar jag själv använda väldigt ofta. Men du bör stoppa in -p som 
parameter till båda tar-kommandona.

 > Har provat både cp -av och metoden ovan med tar. Jämför
 > jag sedan storleken på orginal /usr med den nya så är
 > de inte exakt lika stora. Det kanske beror på att när
 > jag mountat /dev/hda3 till /mnt/usr så finns där ett
 > lost+found.

Ja, det brukar bli lite sånt.

 > Gör jag något fel om jag kör så här:
 > 
 > mkdir /mnt/usr
 > mount -t ext2 /dev/hda3 /mnt/usr
 > cd /usr
 > tar cf - . | (cd /mnt/usr; tar xvf - )
 > echo /dev/hda3 /usr auto defaults 0 0 >> /etc/fstab
 > mv /usr /usr.old
 > reboot
 > 
 > Har länkar och allt sånt hängt med då?

Ja, men -p är som sagt bra.

Glöm inte ändra i /etc/fstab också.

/tg
Reply to: