[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flytta /usr till annan partitionOn Tue, Sep 16, 2003 at 07:39:38PM +0200, Peter Carlsson wrote:
> At 19:05 2003-09-16 +0200, Christoffer Sawicki wrote:
> >Jag tror något sånt här hade gått bra:
> >

[Harrang med kommandon]

> 
> Hehe, det blev rätt mycket på en gång för en nybörjare...
> 
> Jag tror jag ställer lite konkreta frågor också:
> 
> 1. Hur tar man enklast reda på storleken för ett bibliotek?

du -sh <katalog>

eller

du -shc <kataloger>

man du

> 2. Har googlat runt lite och sett att en del använder cp -av
>    Verkar vara viktigt p.g.a länkar o.dyl.

-v gör ingenting mer än skriver ut mer information till användaren. -a
är bra att använda vid sådana här tillfällen, det gör att alla filer ser
likadanda ut efter kopieringen. Det är samma sak som -dpR se manualsodan
för cp.

man cp.

> 3. Är det /usr som är vettigast att flytta?

/usr är i alla fall inte fel att flytta. Det beror lite på hur det ser
ut i örvigt. /usr är ofta stor men även relativt statisk så det är ingen
större risk att den skenar iväg i storlek. Andra kandidater är /var och
/home som båda växer och åtminstone /home brukar bli relativt stor.

Jag brukar ha en liten rotpartition på cirka 100MB och sedan större för
/var /home och /usr. Ibland lägger jag /var och /home på samma partition
och gör symlänkar från rotpartitionen.

Det brukar vara ganska klokt att ha filsystem som varierar i storlek
skillt från rotpartitionen av flera skäl. Till exempel att den inte
skall bli full och att den inte skall bli förstörd vid ett systemhaveri.
Ett filsystem som det skrvivs till blir lättare korrupt om något går
snett.

Hoppas att jag inte snurrade till det värre för dig :-)

  /Marcus

Attachment: pgpPliNA5v9Od.pgp
Description: PGP signature


Reply to: