[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudoOn Mon, 2003-09-15 at 17:09, lasse wrote:
> Hej!
> 
> Jag sitter och försöker att få sudo att lira som jag vill (jag vet inte om det är tänkt på det viset).
> 
> Jag har ett script som måste köras som root, men jag vill inte att användaren som ska köra scriptet ska root pass.
> Så jag vill att när anv kör scriptet ska den automatiskt få uid 0 och gid 0.
> 
> ---sudoers---
> root  ALL=(ALL) ALL
> User_Alias   TESTER = telorb
> Runas_Alias   OP =root
> Host_Alias   LOCALHOST = localhost
> Cmnd_Alias   KICKSTART = /opt/OS/HWInfo/check_mac
> Defaults:telorb !authenticate
> %tester LOCALHOST =(OP)/opt/OS/HWInfo/check_mac
> ---/sudoers----
> 
> Som sagt så är det scriptet /opt/OS/HWInfo/check_mac som måste gå som root.
> Jag vill juh i princip att den su'ar till root och sen kör scriptet som root och sen hoppar ut..
> 
> Något tipps?

En relativt dålig/elak lösning är att använda setuid.

//Azoff

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: